Risico's kennen en beperken

Goed kennisveiligheidsbeleid begint met een nauwkeurige analyse. Op deze pagina's leest u hoe u deze analyse kunt maken en wat u vervolgens kunt doen om de risico's te beperken.

Start uw analyse door te onderzoeken of uw instelling voldoet aan de volgende uitgangspunten:

  • Academische kernwaarden 
    Deze zijn wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit vormen het fundament voor hoger onderwijs en wetenschap in Nederland. Bij internationale samenwerking kunnen landen deze waarden onder druk zetten. Tegelijkertijd mogen maatregelen rond kennisveiligheid nooit tot discriminatie of willekeurige uitsluiting leiden. 
  • Wet- en regelgeving
    Er zijn nationale en internationale juridische kaders en gedragscodes die bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Samenwerking met internationale partners moet binnen deze kaders plaatsvinden.
     

Voldoet u aan deze uitgangspunten? Volg dan de stappen voor het maken van een risicoanalyse.

Daarna kunt u verschillende maatregelen nemen om de risico's te beperken.