Wet- en regelgeving

Elke instelling heeft te maken met wet- en regelgeving op het gebied van kennisveiligheid. De nationale en internationale geldende kaders en gedragscodes dragen hieraan bij. 

Werkt u samen met internationale partners? Hier moet u als kennisinstelling aan voldoen:

  • Aan alle wet- en regelgeving horend bij het onderwerp digitale dreiging. Denk aan de regels rondom de export van dual-use kennis en technologie. 
  • Aan de internationale sancties die van kracht zijn tegen bepaalde landen, organisaties en personen. 

Gedragscodes

Er bestaan verschillende gedragscodes over kennisveiligheid. Deze zijn richtinggevend, niet bindend. Zo is er het kennisveiligheidskader van de UNL en de EU guidelines on tackling foreign interference van de Europese Commissie

Wetgeving in ontwikkeling

Er is wet- en regelgeving in voorbereiding om het handelingsperspectief van kennisinstellingen en overheden te vergroten. Bijvoorbeeld het ‘wettelijk kader screening kennisveiligheid’. 

Dit kader wordt ontwikkeld voor de toetsing van personen die toegang willen tot kennisgebieden met risico’s voor de nationale veiligheid: de risicovakgebieden. In de toekomst wordt deze toetsing verplicht. Het toetsingskader is naar verwachting rond 2024/2025 gereed. 

Daarnaast is eind mei 2023 de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overname (Wet Vifo) in werking getreden. Deze wet beschermt organisaties die over gevoelige kennis beschikken wanneer zij te maken hebben met buitenlandse investeringen, fusies en overnames. Door het Ondernemersloket Economische Veiligheid is een E-learning over deze wet ontwikkeld. 

Bronvermelding