Risicoanalyse

Met een risicoanalyse brengt u in kaart hoe ongewenste kennisoverdracht binnen uw organisatie kan plaatsvinden. 

Bij een risicoanalyse spelen drie factoren een belangrijke rol: 

  • De inhoud van het onderzoek. 
  • Het land waar de betrokken samenwerkingspartner is gevestigd.
  • De samenwerkingspartner zelf.

Deze factoren hangen sterk met elkaar samen. Beschouw bij het inventariseren van de risico’s van uw organisatie daarom deze factoren als één geheel. 

Bij het maken van een risicoanalyse kunt u deze stappen volgen: