Wat is kennisveiligheid?

Bij kennisveiligheid gaat het in de eerste plaats om het voorkomen van ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie. Van ongewenste overdracht is sprake als onze nationale veiligheid in het geding komt. Kennisveiligheid richt zich daarnaast op heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten. Die inmenging brengt de academische vrijheid en sociale veiligheid in gevaar. Kennisveiligheid gaat verder over ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Bescherming van de nationale veiligheid is een kerntaak van de overheid. De Rijksoverheid speelt daarom een rol bij kennisveiligheid door kennisinstellingen te informeren, handelingsperspectief te bieden en - waar nodig - kaders te stellen.

Kennisinstellingen kunnen daarvoor vanaf 2022 terecht bij het Loket Kennisveiligheid van de Rijksoverheid. Hier krijgt u informatie en advies over aan kennisveiligheid gerelateerde vragen rond internationale samenwerking. Heeft u na het lezen van deze introductie nog vragen? Neem dan contact met ons op.