Over ons

De Rijksoverheid ondersteunt kennisinstellingen bij het maken van keuzes op het gebied van kennisveiligheid en internationale samenwerking. Om die keuzes zo goed mogelijk te ondersteunen bestaat het expertise- en adviesloket Kennisveiligheid. 

Taken

Het Loket Kennisveiligheid verstrekt informatie en adviseert kennisinstellingen die internationaal samenwerken. Hiermee kan een instelling kansen en risico’s afwegen. Het loket staat in verbinding met alle relevante Rijksoverheid-onderdelen en sectororganisaties. Dat maakt het loket één toegangspunt voor alle vragen over kennisveiligheid. 

Doelgroep

Het loket is bedoeld voor iedereen die binnen kennisinstellingen met internationale samenwerking te maken heeft. Van bestuurders tot individuele onderzoekers en docenten.

Antwoord op uw vraag

Het advies van het Loket Kennisveiligheid is juridisch niet-bindend. Het advies stelt kennisinstellingen in staat zelf maatregelen te nemen.

Wij streven naar een korte reactietermijn. Soms moeten we uw vraag afstemmen met betrokken ministerie(s) en is de reactietermijn mogelijk langer. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Organisatie structuur

Het Loket Kennisveiligheid is een Rijksbreed initiatief. De RVO verzorgt het voorportaal (frontoffice). De backoffice stemt af met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries.

Contactformulier

Het loket is telefonisch bereikbaar op (088 04) 26200 of via het contactformulier.

Vertrouwelijkheid

Het loket behandelt alle door u verstrekte informatie vertrouwelijk.