Over ons

De Rijksoverheid ondersteunt kennisinstellingen in de afwegingen die zij vanuit hun verantwoordelijkheid maken op het gebied van kennisveiligheid en internationale samenwerking. Daarvoor is er een expertise- en adviesloket.

Taken

Het loket kennisveiligheid verstrekt informatie en adviseert kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking. De instelling kan het advies gebruiken om kansen en risico’s af te wegen. Het loket staat in verbinding met alle relevante onderdelen van de rijksoverheid en de sectororganisaties. Zo is het loket één toegangspunt voor alle vragen over kennisveiligheid.

Doelgroep

Bij het loket kennisveiligheid kunnen kennisinstellingen terecht met hun vragen rondom internationale samenwerking. Het loket is bedoeld voor iedereen die binnen kennisinstellingen met internationale samenwerking te maken heeft, van bestuurders tot individuele onderzoekers en docenten.

Antwoord op uw vraag

Het advies van het loket kennisveiligheid is juridisch niet-bindend. Het advies stelt kennisinstellingen zelf in staat maatregelen te nemen.
Wij streven naar een reactietermijn van 48 uur. Soms moeten we uw vraag met betrokken ministerie(s) afstemmen en is de reactietermijn mogelijk langer. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Organisatie structuur

Het loket kennisveiligheid is een Rijksbreed initiatief. De RVO verzorgt het voorportaal (frontoffice). De backoffice stemt af met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries.

Contactformulier

Het loket is telefonisch bereikbaar op (088 04) 26200 of via het contactformulier.

Vertrouwelijkheid

Het loket behandelt alle door u verstrekte informatie vertrouwelijk.