Ondernemersloket Economische Veiligheid geopend

Ondernemers kunnen nu terecht bij de ‘economische tegenhanger’ van het Loket Kennisveiligheid. Op 31 mei opende Minister Adriaansens het Ondernemersloket Economische Veiligheid. Dit loket is een samenwerking tussen meerdere ministeries en wordt – net als het Loket Kennisveiligheid - gecoördineerd door de RVO. Op 1 juni trad vervolgens de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking. Zowel het ondernemersloket als de Wet Vifo beschermen de innovatiekracht van de Nederlandse economie en ondersteunen kennisintensieve bedrijven bij vragen over ongewenste kennisoverdracht. 

Minister Adriaansens

Overnames, fusies en andere vormen van investeringen worden steeds vaker door staten ingezet om hun geopolitieke doelen te behalen. Met Ondernemersloket Economische Veiligheid en de Wet Vifo introduceert het kabinet twee hulpmiddelen om de bedrijfsbelangen en de nationale economische veiligheid beter te beschermen. Het loket vormt een centraal aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over economische veiligheidsrisico’s. Het richt zich specifiek op het kennisintensieve mkb, inclusief startups en scale-ups

Informatie en advies op maat

Op de website van het ondernemersloket vindt het kennisintensieve MKB actuele informatie en kennis over diverse onderwerpen rondom economische veiligheid, waaronder export van strategische goederen en informatie over de Wet Vifo. Ook kunnen ondernemers advies vragen aan het loket over mogelijke risico’s en de maatregelen die zij daartegen kunnen nemen. Het loket is te vinden via www.economischeveiligheid.nl

Makkelijk en laagdrempelig

Minister Adriaansens: “Dit loket gaat een groot verschil maken voor het vergroten van de economische veiligheid voor ondernemers. Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid biedt één centraal loket waar je als ondernemer geholpen wordt met specifieke en concrete vragen door specialisten van verschillende ministeries. Zo hoef je niet zelf op zoek naar de juiste expert.”

E-learning Wet Vifo

De Wet Vifo voert een veiligheidstoets in voor vitale aanbieders (bedrijven van zodanig belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoringen of uitval tot ontwrichting kan leiden), beheerders van bedrijfscampussen en ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie. De veiligheidstoets in de wet verplicht investeerders en ondernemingen om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is. De ministers kunnen vervolgens voorwaarden verbinden aan de investering of deze in het uiterste geval verbieden. RVO ontwikkelde in samenwerking met BTI een E-learning, om ondernemers, investeerders en adviseurs wegwijs te maken in de Wet Vifo.

Meer informatie