Tijdpad voor wetstraject Screening Kennisveiligheid bekend

De wet voor het Toetsingskader ongewenste kennis- en technologieoverdracht moet op 1 januari 2025 in werking treden. Dit maakte minister van OCW Robbert Dijkgraaf bekend in een brief naar de Tweede Kamer op 5 april jongstleden. In de brief schetst de minister het tijdpad voor het wetstraject. Ook laat hij weten dat voortaan de naam ‘Screening Kennisveiligheid’ zal worden gebruikt, in plaats van toetsingskader. Dit omdat het in de praktijk niet zal gaan om het toetsen, maar eerder om het screenen van personen. 

Om de Screening Kennisveiligheid mogelijk te maken is een wetstraject nodig. De minister laat weten dat dit traject inmiddels is gestart en dat het wetsvoorstel de komende maanden concreet wordt uitgewerkt. Het streven is om het wetsvoorstel in het najaar van 2023 te publiceren voor internetconsultatie. Op dat moment heeft iedereen minimaal vier weken de tijd om suggesties voor verbetering te doen. Parallel aan de internetconsultatie zal het voor advisering worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Daarna volgt advisering door de Raad van State. Het wetsvoorstel zou dan in de eerste helft van 2024 in de Tweede Kamer en vervolgens in de Eerste Kamer kunnen worden behandeld. Hoewel de minister aangeeft dat dit een ambitieus tijdpad is, wordt uitgegaan van publicatie op 1 november 2024, zodat het wetsvoorstel op
1 januari 2025 in werking kan treden. 

Het Loket Kennisveiligheid volgt het wetstraject met interesse. Zodra de datum voor de internetconsultatie bekend is, publiceren wij hierover een nieuwsbericht op deze site.