Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 gepubliceerd

De AIVD, MIVD en NCTV geven in een gezamenlijk rapport, Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2,  aan dat Nederlandse kennisinstellingen en wetenschappers doelwit zijn van staten die op grote schaal (digitale) activiteiten ondernemen om in Nederland kennis te verwerven. Deze verwerving berust volgens het rapport op een groot scala aan legale en illegale methoden en er bestaat een risico op ongewenst eindgebruik voor bijvoorbeeld militaire doeleinden.

China, Rusland en Iran

China vormt volgens het rapport de grootste bedreiging voor de Nederlandse kennisveiligheid. De Chinese interesse is gericht op hoogwaardige technologische kennis. Naast China worden ook Rusland en Iran in het rapport expliciet genoemd. Rusland heeft volgens de diensten ‘een sterke behoefte aan westerse technologie en apparatuur omdat het land zijn technologische achterstand op verschillende gebieden probeert in te lopen ‘. Vanuit Iran is er verregaande interesse in Nederlandse technische universiteiten. 

De diensten concluderen dat een gecoördineerde aanpak binnen de Nederlandse overheid noodzakelijk is om de Nederlandse kennisveiligheid te verbeteren en een antwoord te bieden op de legale en illegale wijze waarop ongewenste kennisoverdracht plaatsvindt.

Behoefte aan advies?

Werkt u bij een kennisinstelling en heeft u vragen over internationale samenwerking of heeft u behoefte aan een advies op maat op het gebied van kennisveiligheid? Neem dan contact op met het Loket Kennisveiligheid via het contactformulier.