Tools en kaders: casuïstiek

Het kan lastig zijn om zelf risicoprofielen voor samenwerkingen te maken of kaders op het gebied van kennisveiligheid op te stellen. Bestaande tools en kaders kunnen daarbij helpen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een afweging te maken bij internationale samenwerking.

Casuïstiek

Het kan ook helpen om eerdere casussen rondom kennisveiligheid te lezen. Op de pagina Casuïstiek staan een viertal casussen over kennisveiligheid uitgeschreven. De ervaringen geven een beeld van het brede spectrum van kennisveiligheid. 

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze ervaringen, zelf nog een vraag over kennisveiligheid in relatie tot internationale samenwerking? Neem dan contact op met het Loket Kennisveiligheid.