Kabinet komt kennisinstellingen te hulp met nieuw Loket Kennisveiligheid

Het is essentieel dat de Nederlandse kennisinstellingen veilig samenwerken met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven.

Met het nieuwe loket Kennisveiligheid van de Rijksoverheid gaat het kabinet iedereen die op een kennisinstelling werkt of studeert daarbij helpen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde 31 januari 2022 dit nieuwe adviesloket namens het kabinet. 

Naast het adviesloket werd ook de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd. Dit document is door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld samen met de Rijksoverheid opgesteld om handvatten en antwoorden te bieden bij vragen over kennisveiligheid bij internationale wetenschappelijke samenwerking.

Minister Dijkgraaf: “Internationale samenwerking in de wetenschap en het hoger onderwijs biedt Nederland veel kansen en dat moeten we ook stimuleren. Tegelijk is het ook belangrijk dat Nederlandse kennisinstellingen alert zijn en blijven op mogelijke risico’s rond buitenlandse inmenging, misbruik van kennis of ethische kwesties die kleven aan de toepassing van onderzoeksresultaten. De leidraad en het loket gaan hierbij helpen. Het is belangrijk dat we deze stap samen, met partijen uit het kennisveld, kunnen zetten’’ 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf in gesprek tijdens de lancering van de Leidraad en het Loket Kennisveiligheid.