Brief Uitgangspunten samenwerking met de Russische Federatie en Belarus

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, doet in deze brief aan de voorzitters van de koepelorganisaties in het hoger onderwijs en wetenschap, de dringende oproep om alle formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus te bevriezen. Ditzelfde geldt voor het aangaan van nieuwe formele en institutionele samenwerkingen met instellingen in de Russische Federatie en Belarus.