Stel hier uw vraag aan het loket

Contactformulier

U kunt hier uw vraag stellen aan het Loket Kennisveiligheid.

Uw gegevens

*Verplichte velden

Door uw telefoonnummer in te vullen, geeft u toestemming aan het Loket Kennisveiligheid om telefonisch contact op te nemen over uw vraag.
Om u goed te kunnen adviseren, vragen wij u om een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van uw vraag, zonder tot de persoon herleidbare gegevens mee te sturen. Het zou ons helpen als u bij het indienen van uw vraag een omschrijving zou kunnen geven van het volgende: Het onderzoek(sgebied) waar de vraag over gaat; de samenwerkingspartner in kwestie; tools die u al geraadpleegd hebt, zoals de lijst van dual use technologieën van de Europese Commissie. Heeft u informatie waarvan u denkt dat die voor de AIVD van belang kan zijn, over terrorisme of spionage bijvoorbeeld? Bel dan de AIVD op 079-320 50 50. U kunt de AIVD ook schrijven. Om uw vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden, kan het Loket Kennisveiligheid contact met u opnemen voor aanvullende informatie.
Voeg eventuele bijlagen toe, zoals onderzoeksvoorstellen of risicoanalyses (max. 5 MB). Let op: ingestuurde bijlagen mogen geen informatie bevatten die tot een persoon te herleiden zijn en moeten aan de AVG-richtlijnen voldoen. Als het Loket Kennisveiligheid persoonsgegevens van derden ontvangt, worden deze binnen uiterlijk twee weken onomkeerbaar vernietigd.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

U geeft door het invullen van dit contactformulier toestemming voor het gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen voor eventuele vervolgvragen en het opsturen van het advies. Zodra uw vraag afgehandeld is, zullen uw persoonlijke gegevens vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Akkoordverklaring(verplicht)

Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Telefonisch contact

Wilt u liever telefonisch contact? Bel ons dan op (088 04) 26200.