Stel hier uw vraag aan het loket

U kunt hier uw vraag stellen aan het Loket Kennisveiligheid. 

Lever nauwkeurig samengestelde informatie aan het Loket, zodat wij uw specifieke vraag zo snel en goed mogelijk kunnen beantwoorden. In het formulier hieronder vindt u nadere informatie over wat wij nodig hebben. Let er goed op dat u geen persoonsgegevens van derden naar het Loket stuurt. Als het Loket Kennisveiligheid toch nog aanvullende informatie nodig heeft, zal het Loket contact met u opnemen.

  • Bent u een bedrijf en heeft u vragen over economische veiligheid? Ga dan naar economischeveiligheid.nl.

  • Heeft u een vraag over de Learning Community van het Loket Kennisveiligheid of over een (netwerk)evenement georganiseerd door het Loket Kennisveiligheid? Mail dan naar netwerk@loketkennisveiligheid.nl

  • Heeft u informatie waarvan u denkt dat die voor de AIVD van belang kan zijn, over terrorisme of spionage bijvoorbeeld? Bel dan de AIVD op 079-320 50 50. U kunt de AIVD ook schrijven. 

Lees eerst deze informatie: 

  • Met enige regelmaat ontvangt het Loket Kennisveiligheid vragen met betrekking tot de aanstelling van individuele onderzoekers en/of de toelating van individuele studenten.

  • Het Loket kan bij het aanstellen van een individu adviseren over de risico’s die zich voordoen vanwege de statelijke actor en/of de instelling waarmee deze kandidaat geaffilieerd is. Het Loket voert echter geen persoonsonderzoek uit, waardoor wij een incompleet beeld hebben van de persoon. Om die reden adviseren wij u niet of u een persoon wel of niet kunt aannemen. Dit betekent ook dat het loket geen documenten die persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld CV’s), in ontvangst kan nemen. 

  • Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel, de wet screening kennisveiligheid. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op het introduceren van een verplichte screening van onderzoekers en studenten (uit derde landen) op specifieke risicovolle onderzoeksgebieden/opleidingen) ter bevordering van kennisveiligheid. 

  • Een voorstel voor deze wet wordt op dit moment uitgewerkt. Tot het moment dat deze wet in werking treedt, is het aan kennisinstellingen om hun aanstellings- en toelatingsbeleid vorm te geven. 

  • Wij willen u daarom verzoeken om geen persoonsgegevens of documenten die persoonsgegevens bevatten mee sturen bij het indienen van een vraag. Als u twijfelt of dit het geval is, kunt u altijd het loket telefonisch raadplegen voordat u een vraag indient. 

Contactformulier

U kunt hier uw vraag stellen aan het Loket Kennisveiligheid.

Uw gegevens

*Verplichte velden

Vul hier uw mailadres bij uw werkgever in. Op vragen vanaf particuliere/persoonlijke accounts kan het Loket Kennisveiligheid geen antwoord geven.
Door uw telefoonnummer in te vullen, geeft u toestemming aan het Loket Kennisveiligheid om telefonisch contact op te nemen over uw vraag.
Uw vraag
Op welk type activiteit heeft uw vraag betrekking?(verplicht)
Let op: het loket kan geen documenten die persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld CV’s), in ontvangst nemen. Lees eerst de toelichting hierover bovenaan dit formulier
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de beoogde activiteit en de vraag die u daarbij heeft. Geef bijvoorbeeld aan wat de activiteit inhoudt, welke vakgroepen daarbij betrokken zijn, met welke partijen u samenwerkt en wat de rolverdeling is, TRL-niveau, hoe de financiering is geregeld en of het gaat om een bestaande of nieuwe samenwerking. M.b.t. technologische samenwerking is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de exacte technologieën die worden gebruikt en unieke kennis die wordt ingebracht. In die gevallen dat u TRL niveaus noemt en/of beargumenteert dat een technologie geen raakvlakken heeft met dual-use is het belangrijk te omschrijven op basis van welke informatie u tot conclusies gekomen bent. Let op: het loket kan geen documenten die persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld CV’s), in ontvangst nemen. Lees eerst de toelichting hierover bovenaan dit formulier
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

U geeft door het invullen van dit contactformulier toestemming voor het gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen voor eventuele vervolgvragen en het opsturen van het advies. Zodra uw vraag afgehandeld is, zullen uw persoonlijke gegevens vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Akkoordverklaring(verplicht)

Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Telefonisch contact

Wilt u liever telefonisch contact? Bel ons dan op (088 04) 26200.