Nationale leidraad kennisveiligheid Veilig internationaal samenwerken

De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

Voorblad Nationale leidraad kennisveiligheid