Risicoprofiel

Het is belangrijk om gevoelige kennisgebieden binnen uw instelling nauwkeurig in kaart te brengen. Denk aan dual-use technologieën en kennis die onethisch kan worden ingezet.
Breng ook uw ‘kroonjuwelen’ in kaart; de gebieden waarop er risico’s zijn verbonden aan kennisoverdracht, en waarin uw instelling internationaal toonaangevend is.

Voer voor elk gevoelig kennisgebied een korte risicoanalyse uit.

  • Om een inschatting te maken van het risicoprofiel van een land, kunt u gebruik maken van openbare dreigingsinformatie. Die vindt u bijvoorbeeld in het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren van NCTV, AIVD en MIVD. Daarnaast kunt u internationale ranglijsten raadplegen: bij een slechte score op academische vrijheid en respect voor de rechtsstaat moeten bij u alarmbellen gaan rinkelen. Een slechte score betekent niet meteen dat u samenwerking met instellingen uit dat land uit de weg moet gaan. Wel moet u dan goede voorzorgsmaatregelen treffen.
  • Vervolgens is het van belang dat u zich in het kader van due diligence verdiept in de achtergrond van de buitenlandse partner of opdrachtgever. Het gaat erom scherp te letten op verdachte signalen, zoals het ontbreken van informatie op internet of het feit dat de instelling bij niemand bekend is. Vraag u af welke motieven er in het spel zijn bij opdrachtgevers of onderzoeksfinanciers, en of zij belang hebben bij een bepaalde uitkomst. Bedenk dat u stap voor stap in een situatie van (financiële) afhankelijkheid kunt worden gebracht. Betrek in geval van veiligheidsrisico’s uw veiligheidscoördinator erbij. Zorg dat het bestuur van uw organisatie beslissingen over het wel of niet in zee gaan met de partner neemt als onderdeel van het partneracceptatiebeleid.