Tools en kaders

Het kan lastig zijn om zelf risicoprofielen voor samenwerkingen te maken of kaders op het gebied van kennisveiligheid op te stellen. Bestaande tools en kaders kunnen daarbij helpen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een afweging te maken bij internationale samenwerking, een risicoprofiel van een bedrijf of kennisinstelling op te stellen, of risico’s op het gebied van cyberveiligheid af te wegen. Ook kan het helpen om ervaringen van andere kennisinstellingen te lezen.