Welke landen hebben een verhoogd risico?

Bij welke landen moet u extra opletten en misschien wel extra maatregelen treffen als u met een daar gevestigde partner gaat samenwerken? Wat kunt u zelf doen om een inschatting te maken van risico’s? 

Ga uit van een risicomanagementbeleid dat zich op dreigingen richt, ongeacht uit welk land ze komen. Als uw beleid zich namelijk uitsluitend op enkele ‘risicolanden’ toespitst, ziet u wellicht dreigingen uit andere landen over het hoofd. Hierdoor loopt u alsnog risico. Bovendien kan een focus op ‘risicolanden' ertoe leiden dat u alles wat aan deze landen verbonden is op voorhand als verdacht ziet. Dat laatste is slecht voor de wetenschap en in strijd met het non-discriminatiebeginsel. 

Voor het inschatten van het risicoprofiel van een land kunt u openbaar beschikbare dreigingsinformatie gebruiken. Zo hebben NCTV, AIVD en MIVD begin 2021 een gezamenlijk ‘Dreigingsbeeld Statelijke Actoren’ gepubliceerd. Ook de jaarverslagen van AIVD en MIVD bevatten actuele dreigingsinformatie. Wilt u weten tegen welke landen er sancties gelden? Kijk dan op www.sanctionsmap.eu.

Relevante internationale ranglijsten en indices

Raadpleeg ook relevante internationale ranglijsten en indices van ngo’s, onderzoeksinstituten en internationale organisaties. Een slechte score in zulke overzichten moet alarmbellen doen afgaan. Kijk bijvoorbeeld hoe het in een land is gesteld met de academische vrijheid, vrijheid in het algemeen, de democratie en respect voor de rechtsstaat. 

Voorbeelden van internationale ranglijsten en indices:

De hiergenoemde overzichten zijn bedoeld als voorbeeld. Het gaat er uiteindelijk om dat u uw eigen risico-oordeel onderbouwt. Scoort een land slecht op dergelijke ranglijsten, dan sluit dit niet per se een samenwerking met instellingen uit dit land uit. U kunt met onderzoekers uit dergelijke landen samenwerken, mits u de juiste voorzorgsmaatregelen treft en u rekening houdt met de context waarbinnen de beoogde partner werkt. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het risicoprofiel van specifieke landen? Neem dan contact op met het Loket Kennisveiligheid. Dit loket is verbonden met alle relevante onderdelen van ministeries en diensten, waaronder de landenexperts van Buitenlandse Zaken en RVO.