Ken uw samenwerkingspartners, opdrachtgevers en financiers

Het is belangrijk dat de betrokken onderzoeker of projectleider zich bij het aangaan of verlengen van een overeenkomst verdiept in de achtergrond van de buitenlandse partnerorganisatie of opdrachtgever. Wat is de wetenschappelijke reputatie? Wie zijn er bij het project betrokken? Hoe zit het met de kosten? Het is belangrijk dat u ook daarbij stilstaat bij kennisveiligheid.

Hiervoor hoeft u geen veiligheidsexpert te zijn; met alertheid en open bronnen komt u al een eind. Het gaat erom scherp te letten op signalen dat iets niet in de haak is. De veiligheidscoördinator van uw instelling kan u helpen dit soort informatie boven tafel te krijgen. Enkele voorbeelden van factoren waarop u kunt letten: 

  • Is de partner verbonden aan de overheid? Denk bijvoorbeeld aan staatsgeleide bedrijven of instellingen.
  • Zijn er op de partner sancties van toepassing?
  • Heeft de instelling een aantoonbare reputatie op het vakgebied? Als er kennis ontbreekt of als onduidelijk is hoe de werkzaamheden bijdragen aan het dagelijkse werk van de partner, is dit een reden tot alertheid. 
  • De partner geeft geen duidelijke antwoorden over de beoogde toepassing van de onderzoeksuitkomsten.
  • Er staan extreme geheimhoudingsbepalingen in overeenkomsten. 

Opdrachtgevers en financiers

Bij opdrachtgevers en onderzoeksfinanciers geldt iets vergelijkbaars als bij onderzoekspartners. Het kan om allerlei soorten financiers gaan, bijvoorbeeld om schenkingen van donateurs. Er zijn enkele fundamentele vragen die u zichzelf kunt stellen. Bijvoorbeeld: waar komt het geld dat de partner wil investeren vandaan? Wat zijn de motieven van de partner om dit onderzoek te financieren? Heeft de financier economische of politieke belangen bij bepaalde uitkomsten van het onderzoek? Enkele voorbeelden van factoren waar u op kunt letten: 
•    Er is weinig tot geen informatie te vinden over de opdrachtgever of financier.
•    Er wordt gebruik gemaakt van een entiteit die niet gangbaar is voor dit soort onderzoeksfinanciering. 
•    De opdrachtgever of financier stelt uitzonderlijk grote bedragen beschikbaar, of stelt bijzonder gunstige voorwaarden voor en vraagt daarvoor amper iets terug. 
•    De opdrachtgever of financier wil niet dat de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd, stelt uitzonderlijk strenge intellectuele eigendomseisen of bedingt geheimhouding t.a.v. eindgebruikers en specificaties.