Risicoanalyse

Om potentiële risico’s voor ongewenste kennisoverdracht in kaart te brengen spelen de volgende drie factoren een belangrijke rol: (1) de inhoud van het onderzoek, (2) het land waar de betrokken samenwerkingspartner is gevestigd en (3) de samenwerkingspartner zelf. Deze factoren hangen met elkaar samen, en dienen bij het inventariseren van risico’s als één geheel te worden bekeken.