De rol van personeelsbeleid

Het is belangrijk om veiligheidsbewustzijn onderdeel te maken van uw personeelsbeleid. Het veiligheidsbewustzijn moet gaan leven op de werkvloer. Management en projectleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en hebben een voorbeeldfunctie. Opleidingen en trainingen kunnen daarbij helpen.