Internationale partnerschappen

Overeenkomsten met buitenlandse partners verdienen bijzondere aandacht. Door ‘aan de voorkant’ duidelijke afspraken te maken, verkleint u de kans op bepaalde risico’s. Daarnaast hebt u iets om op terug te vallen als het toch dreigt mis te gaan. Ook aan inkopen en aanbesteden kunnen risico’s rond kennisveiligheid kleven, waartegen u bij tijdige signalering maatregelen kunt nemen.