Relevantie academische kernwaarden

Academische kernwaarden zoals academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit vormen het fundament voor hoger onderwijs en wetenschap in Nederland. Onderzoek in Nederland moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen. Het respecteren van deze kernwaarden is een voorwaarde om volwaardig mee te draaien in de academische gemeenschap. 

Academische vrijheid is essentieel voor goede wetenschapsbeoefening en daarom ook wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De grenzen van academische vrijheid worden bepaald door de mate waarin vijf basisprincipes worden nageleefd: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. 

De Nederlandse kennissector heeft zich verbonden aan nationale en internationale gedragscodes met betrekking tot wetenschappelijke integriteit. Deze codes zijn daardoor richtinggevend voor onderwijs en wetenschapsbeoefening in Nederland, óók als het gaat om activiteiten met buitenlandse partijen.