Proportionaliteit

Bij het nemen van maatregelen is evenredigheid (proportionaliteit) uiterst belangrijk. Uitgangspunt is steeds: ‘open waar mogelijk, beschermen waar nodig’. 

Er moet een gezonde verhouding zijn tussen dreiging en risico’s en de getroffen veiligheidsmaatregelen. Het is onwenselijk om te weinig maatregelen te nemen, maar het treffen van te veel en/of te ingrijpende maatregelen kan ook nadelig uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan bureaucratie door een overdaad aan controle en wantrouwen, of aan aantasting van uw academische reputatie als u openheid en toegankelijkheid te zeer beperkt. Het adagium ‘open waar mogelijk, beschermen waar nodig’ vat het belang van proportionaliteit goed samen.