Academische kernwaarden

Binnen de kennissector vormen academische kernwaarden als academische vrijheid, wetenschappelijke betrouwbaarheid en openheid de toetsstenen van ons handelen. Dreigingen van staten zetten deze kernwaarden bij internationale samenwerking onder druk. Tegelijkertijd mag het nemen van maatregelen rond kennisveiligheid nooit tot discriminatie of willekeurige uitsluiting leiden.